Cách hoạt động của Tìm kiếm

Đối với một truy vấn thông thường, có hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu trang web có thể cung cấp thông tin liên quan.

Vậy thì Google xác định các trang được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của bạn như thế nào? Thực ra, quá trình này bắt đầu trước cả khi bạn nhập truy vấn tìm kiếm...

Thu thập dữ liệu và lập chỉ mục

Ngay tại lúc này, Google đang sử dụng các trình thu thập dữ liệu web để sắp xếp thông tin từ các trang web và nội dung công khai khác trong chỉ mục Tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm

Các thuật toán Tìm kiếm

Hệ thống xếp hạng của Google tìm trong hàng trăm tỷ trang web trong chỉ mục Tìm kiếm để cung cấp cho bạn kết quả hữu ích và phù hợp chỉ trong một phần nhỏ của giây.

Tìm hiểu thêm

Câu trả lời hữu ích

Với nhiều nội dung hơn và dưới nhiều hình thức hơn bao giờ hết trên Internet, Google đảm bảo cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm bằng nhiều định dạng chi tiết để giúp bạn nhanh chóng tìm được thông tin đang tìm.

Tìm hiểu thêm